Björkängs Fisk

Björkängs Fisk drivs av två bröder som bedriver kustnära garnfiske i Kattegatt med båten VG 27 Rönnskär. De filéar fisken själva och är stolta leverantörer till bl.a restauranger och förskolor i närområdet. Fisken säljs även i parti till privatpersoner direkt från egen filéhall.

Kontakt

Adress: Ledsgård 3, 432 76 Tvååker
Telefonnummer: 070-866 23 94 , 070-866 54 32
E-post: vg.27@hotmail.com

Tillbaka